Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Általános tisztújítás - 2012.

Kedves látogatónk! Oldalunkon a hírek és események rovaton kívül ezen a külön helyen is tájékoztatjuk az egyházunkban zajló választási folyamatokról. Kérjük, kísérje figyelemmel gyülekezetünk, egyházközségünk tisztújító folyamatát. Az általános tisztújításnak több szintjét különböztethetjük meg attól függően, hogy mely egyházi önkormányzat szintjén történik. Ennek megfelelően beszélünk egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és országos szintű tisztújításról. Alábbiakban ezeket részletezzük, megnevezve a már megválasztott tisztségviselőket, presbitereket. Hasznos időtöltést, olvasást kívánok!

Egyházközségi választások

A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség anya- és leányegyházában a közgyűlések közös egyházközségi felügyelőt választanak, de külön, önálló presbitériumot és tisztségviselőket. Alábbiakban találja a különböző tisztségekre megválasztott személyeket.

A jelölőbizottság általában törekedett a többes jelölésre, illetve arra, hogy minden tisztséget olyan személy töltsön be, akinek szoros kötődése van a gyülekezethez, evangélikus egyházunkhoz.

A törvényi, illetve egyházközségi szabályrendeletben megfogalmazott feltétel a tisztségviselőkkel szemben az, hogy a gyülekezeti közgyűlés választható tagjai legyenek, tehát a választást megelőző évre rendezett legyen egyházfenntartói járulék befizetésük.

A presbitériummal és az egyházmegyei közgyűlésbe delegált taggal szembeni feltétel az, hogy a gyülekezet megkonfirmált választható tagjai legyenek.

Ezek alapján gyülekezeteink az alábbi személyeket választották meg.

Tisztség Név:
Egyházközségi felügyelő:
Kégly Györgyné
Egyházmegyei közgyűlési küldött:
Edvi Lászlóné
Tisztség Rábaszentandrási Anyaegyház
Sobori Leányegyház
Gondnok: Edvi Lászlóné, Stuka Lajos Kovács László
Jegyző: Bodács Zita

Pénztáros:
Balázs Lászlóné
Kovács Lászlóné
Számvevőszéki elnök:
Balázs Árpádné

Számvevőszék tagjai:
Balázsné H. Gertrúd
Takács Lajosné
Vincze Zoltánné

Jelölő- és szavazatszedő bizottság:
Balázs Endréné
Hegedüs Ferencné
Varga Zsigmond
Kovács Attila
Molnár Jenő
Szilágyiné Illés Katalin

A presbitériumnak, mint a gyülekezet általános hatáskörű döntéshozó testületének, a gyülekezet tulajdonképpeni irányítása, vezetése a feladata. Az egyházközség rábaszentandrási, illetve sobori részegyházának megválasztott presbiterei:

Rábaszentandrási Anyaegyház
Sobori Leányegyház
Balázs Endréné
Dombi Bernadett
Balázs László
Kiss Béla
Balázs Lászlóné
 Kovács Attila
Bodács Zita
Kovács László
Edvi Lászlóné
Molnár Sándorné
Gasztonyi Györgyné
Szilágyiné Illés Katalin
Hegedüs Ferencné

Kégly Györgyné
 
Kiss Róbert
 
Könnyüd Gyula

Szalai Gyöngyi
 
Varga Zsigmond

Vincze Zoltánné  

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek