Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

A lelkész

Szeretettel köszöntöm egyházközségünk honlapján! Varga Tamás, a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze vagyok.

Lelkészként az én feladatom, hogy a gyülekezeti élet az evangélikus tanítás és rend szerint folyjék a környező településeken. Ezek: Rábaszentandrás, Sobor, Szany, Vág, Egyed, Rábasebes, valamint Szilsárkány és Sopronnémeti.

Varga Tamás vagyok, 1986. szeptember 19-én születtem Szombathelyen. Gyermekéveimet Bükön töltöttem, így a Felsőbüki Nagypál Általános Iskolába jártam, majd ezt követően kerültem Sopronba, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumba. Itt ismerkedtem meg leendő feleségemmel Patocskai Judittal, akivel már az első napokon pusztán véletlenből egymás mellé ültünk. Ahogy a kettők közötti kapcsolat folyamatosan elmélyült, úgy erősödött meg bennem az Isten iránti elhívásom is. Azt, hogy eközben a hittant, mint tantárgyat megszerettem, nagyban köszönhetem hittantanáromnak, Kretzné Budaker Dórának, akitől sokat tanulhattam, és akinek ötleteit én is alkalmazom a hittan óráimon.

A gimnáziumi tanulmányok után, beadtam jelentkezésemet a Hittudományi Egyetemre, ahova felvételt is nyertem 2005-ben. 2010-ben Sopronban házasodtunk össze feleségemmel. A 2010/2011-es tanévet a németországi Neuendettelsauban töltöttem. Ezalatt az egy év alatt megismertem a német nyelvet, - kultúrát, - egyházat és – teológiát. 2011 júniusában megszületett Benedek kisfiunk. Diplomamunkámat az Ökumené a családban címmel írtam, mert úgy gondolom, hogy fontos ezzel a témával foglalkozni, hisz kicsiny Evangélikus Egyházunkban egyre több a felekezeti vegyes házasság, valamint mi is boldog felekezeti vegyes házasságban élünk feleségemmel.

A hatodévemet a Soproni gyülekezetben, feleségem szülőhelyén töltöttem el, ahol Hegedüs Attila igazgató lelkész volt a mentorom.

Augusztus 15-i hatállyal pedig Szemerei János Püspök Úr a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközségbe, valamint a Szilsárkányi Evangélikus Egyházközségbe küldött ki. Szeptember 29-ig a lelkész szentelésemig, mint gyülekezeti munkatárs szolgálok, utána pedig beosztott lelkészként Hegedűs Attila soproni igazgató lelkész principális szolgálatának segítségével.

2014. október 6-tól már helyettes lelkészi státuszban, 2015. május 25-től pedig beiktatott parókus lelkészként végzem a szolgálatomat a Rábaszentandrási gyülekezetben.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek